1. Ще споделя опита си при правене на прези-та. Замисълът е да се получи като мини-обучение, което евентуално да продължи в тези прекрасни сайтове за уеб-семинари, за които ще говори Роси. (50мин.) 2. Имам желание да разкажа и за упражненията в Кан-академия.(10мин.) 3. Предстои ъпдейт на сайта KidsBG.com - там ще съм най-кратка... (10мин.)
2. Роси иска да покаже на народа как се прави ученическо портфолио с ГлогстерЕду - 1 час обяснявки, 1 час практика на компа = 2 часа и както каззва Деси да си намерим платформа за уеб - семинарчета.(50 мин)
3. Дани ще покаже за гугъл-документите (изготвяне на формуляр), споделяне и преглед на резултатите. (60 мин. максимум)