Принципът на работа по технологията на "Ученическо портфолио с ГлогстерЕДУ" е следният: Учителят изготвя 4 шаблонни глога в своя учителски акаунт и залага 3 от тях като проектна работа. Учениците усвояват учителските шаблони и ги променят, спазвайки инструкциите дадени им от учителя. Учителят следи, подпомага и контролира работата на децата. След като те са готови с изпълнението той организира лесно и бързо самото портфолио, събирайки глоговете на всеки ученик на отделен линк посредством специалните за тази цел Глогстер инструменти.
Линкове към презентацията:
слайд 13 - регистрация към ГлогстерЕДУ
http://glogsteredu-online-bglog.wikispaces.com/Teachmeeting+in++Stara+Zagora
слайд 14 - Как става създаването на виртуален клас в ГлогстерЕДУ - видео
http://screencast.com/t/qW0j6EgO
слайд 15 - Как става организирането на проектната работа и задаването на матричен глог от учителя - видеа
http://share.snacktools.com/987CB7BA9F7/thjlo9n1
слайд 19
учителски глог-матрица (шаблона който учителят дава на ученика, за да бъде попълнен) -Моя портрет (първи глог от порфолио)
http://eduambassador.edu.glogster.com/35032641/
ученически глог - това, което ученикът изработва следствие попълване на учителския шаблон
http://kateto4g5.edu.glogster.com/35040714/
слайд 20
учителски глог-матрица (шаблона който учителят дава на ученика, за да бъде попълнен) - Ученически работи, проекти (втори глог от порфолио)
http://eduambassador.edu.glogster.com/35033029/
ученически глог - това, което ученикът изработва следствие попълване на учителския шаблон
http://kateto4g5.edu.glogster.com/35094319/
слайд 21
учителски глог-матрица (шаблона който учителят дава на ученика, за да бъде попълнен) - Моите постижения (трети глог от порфолио)
http://eduambassador.edu.glogster.com/35032866/
ученически глог - това, което ученикът изработва следствие попълване на учителския шаблон
http://kateto4g5.edu.glogster.com/35094179/
слайд 22
учителски четвърти глог от ученическото портфолио - изготвя се от учителя и на него се дават отзиви, рецензии и препоръки за ученика
от класен ръководител, обучаващи учители, родител, директор
http://eduambassador.edu.glogster.com/35038157/
слайд 24
Как изглежда портфолиото изготвено с инструментите на глог-презентацията - клик
Как се прави - клик
Как изглежда портфолиото изготвено с инструментите на глог-портфолиото- клик
Как се прави - клик и клик
Относно приложенията:
Залагам няколко web2.0 приложения в шаблонните глогове, които учениците да използват с цел да извършат пълноценно заложените дейности по проектната работа и попълването - да създадат папка с учебни работи и сертификати, да разкажат и покажат нагледно, да демонстрират умения, да проявят критическо мислене и саморефлексия.
Приложенията са:
facebook и gmail - за да се улесни достъпа на децата до всички web приложения е добре учителят да създаде един общ за класа фейсбук акаунт и gmail, с който децата да се логват и да използват съответното приложение за реализиране на поставените от учителя задачи.
phototsnack - организира ученическите работи - фотографии или сканинг на тестове и сертификати като слайдшоу, дава възможност за чудесно онагледяване
tubetool- може да събере 2 и повече видеа в поредица
you tube- популяризира видео, приложение е на глогстер
vocaroo- дава възможност децата да изкажат и запишат свои мисли, дава линк, койо може да бъде добавен към глога. Същото може да направи учител, родител и директор и да постави линка в определения за рецензии гугъл документ.
croack.it- подобно на vocaroo, тук времето за запис е 30 секунди
glogster glog tools - чрез инструментите на самия глог децата могат да запишат и покажат както видео така и аудио файл от собствения си компютър.
google doc- прикачени гугъл документи като сертификати и рецензии, прикрепени към глоговете от учителя, с цел да бъдат попълнени от директор, родител и учителите по предмети, запознати с учениковото портфолио.Материали:
презентация
презентация
конвертор:
http://docupub.com/pdfconvert/
pdf english http://www.education.gov.sk.ca/default.aspx?dn=9bd9d964-02fb-445f-af46-80dc5b7a5f32
http://stanimira4a.edu.glogster.com/portfolio/glog-flow/