TED - ED дава възможност да флипнете видео и да го направите добър ресурс за учене.
Пет начина как да стане това


Разгледайте десетте най-популярни видео урока!

Могат да се използват и като шаблони, които да се променят от други учители в зависимост от техните цели.

Платформата дава възможност за писане на кирилица (с изключение на опцията за дискусия)

Изисква регистрация!!!


1. Watch - гледайте видеото


external image 2013-04-11_1029.png

http://ed.ted.com/lessons/just-how-small-is-an-atom


2. Think - В тази секция се създава викторина с отворени и въпроси с избираем отговор, за да се следи степента на разбиране от учениците.


external image 2013-04-11_1102.png


3. Dig Deeper - Научете повече - тук се дават от учителя повече ресурси за изследване и материали по поставената тема на учениците.


external image 2013-04-11_1112.png

Платформата позволява и добавяне на дискусия, но за жалост установих, че в тази секция кирилицата не е активна, но за всички други е. Но така сформиран, 'flipped classroom' може преспокойно да се постави на отворена платформа за дискусия - например facebook група

'Обърната класна стая' (flipped classroom)

Ето тук моите първи опити с TED-ED :

Как да създадем клас с ГлогстерЕДУ Премиум.
Как да добавим ученически акаунти в създадения клас.